A church you never forget”

© Copyright 2007 - 2024-03-17 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
“En kyrka du aldrig glömmer”
Stickflamma
Stickflamma som symmetriskt syntes på vissa av golvplattorna. Dessa sorterades normalt bort och såldes som 2:a sortering. Dessa plattor är s.k. klyvklinker och pressas ur ett munstycke som ger dubbla plattor som hålls ihop av s.k. keramiska bommar under hela tillverkningsprocessen. Efter pressning måste dessa torka och plattorna staplas stående på varandra med 90 graders förskjutning. Fyra plattor stående på varandra med luftspalt emellan, i en stapel. Detta ger 3 hålrum var luften kan passera mer intensivt och salter ansamlas här och vid bränning kan ge dessa effekter. Bränning sker i reducerande miljö d.v.s. med underskott på syre som också då ger plattorna dess spräckliga yta, ingen platta är lik den andra. Efter bränning klyvs plattorna och de keramiska bommarna som höll ihop plattorna mals ned och används som chamotte i den fortsatta processen.

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
© Copyright 2007 - 2024 / Anders Clausson
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Stickflamma Stickflamma som symmetriskt syntes på vissa av golvplattorna. Dessa sorterades normalt bort och såldes som 2:a sortering. Dessa plattor är s.k. klyvklinker och pressas ur ett munstycke som ger dubbla plattor som hålls ihop av s.k. keramiska bommar under hela tillverkningsprocessen. Efter pressning måste dessa torka och plattorna staplas stående på varandra med 90 graders förskjutning. Fyra plattor stående på varandra med luftspalt emellan, i en stapel. Detta ger 3 hålrum var luften kan passera mer intensivt och salter ansamlas här och vid bränning kan ge dessa effekter. Bränning sker i reducerande miljö d.v.s. med underskott på syre som också då ger plattorna dess spräckliga yta, ingen platta är lik den andra. Efter bränning klyvs plattorna och de keramiska bommarna som höll ihop plattorna mals ned och används som chamotte i den fortsatta processen.
Sankt Petri Kyrka