“Sigurd Lewerentz 1885 - 1975
X 1960 Tio byggnader som definierade 1960-talet
1001 byggnader du måste du se innan dör ISBN 978-91-7424-006-1
Kauppi Sten Kauppi ISBN 91-971320-5-5
I de dödas vilorum Jeanette Rosenberg & Urszula Striner ISBN 978-91-980921-1-0
“En kyrka du aldrig glömmer”
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
adversus populum Lars Ridderstedt Sigurd Lewerentz, Peter Celsings akralarkitektur 1945-1975 ISBN 91-7382-752-5
Sigurd Lewerentz - Two Churches Claes Caldenby, Adam Caruso, Sven, Ivar Lind, Foto Olof Hultin, ISBN: 9186050400
ST. PETRI KYRKA Gun Schönbeck ISBN 91-85198-01-3
Sigurd Lewerentz by Colin St John Wilson, Gennaro Postiglione, Nicola Flora, Paolo Giaridiello ISBN: 9781780750033
S:t Petri 50 år: kontext, fragment och imfluense ISBN 978-1-939492-00-5
Arkitektur nr 5, 2016 Lewerentz Tema urban landskapsarkitektur
Litteratur
Lewerentz Arkitektur Museet Årsbok 1986 ISSN 0280-2686
“Klippan” Lewerentz Kirke 1981 TSBN 878791830-7
© Copyright 2007 - 2021 / Anders Clausson
Moderna svenska kyrkor KAE-projekt (Kyrklig Antikvarisk Ersättning)
Modern Churches in Sweden ISBN: 978-91-7843-496-1
mur + betong
S:t PETRI KYRKA Klippan
Kyrkor i Skåne ISBN: 91-85330-26-4
Lewerentz - Ett Mästerverk Bok om Riksförsäkringsanstalten ISBN: 9789188439055
Domus Ecclesial En studie i nutida kyrkoarkitektur Avhandling av Axel Rappe
Frimärken/Stamps 2014 Svenska frimärken berättar Swedish stamps narrate ISBN: 978-91-981226-1-9
Sigurd Lewerentz, Architect 1885-1975, Janne Ahlin. Epilog by Wilfried Wang ISBN 978-3-906027-48-7
Klippans kyrka Sigurd Lewerentz Sankt Petri 1966-2006, Christer Bodén ISBN 978-91-976410-0-5, 91-976410-0-6
Sankt Petri Kyrka Klippans kyrkostiftelse Erik Arlock och Carl-Hugo Gustafsson 1986
A+U Sigurd Lewerentz Drawing Collection 1 & 2
En kyrkas tillkomst av Joel Hansson 2006
Moderna kyrkor i Sverige ISBN: 978-91-7843-493-0
S:t Petri Kirche S:t Petri Church
The Evironmental Imagination ISBN: 978-0-415-36087-6
Klippans Hembygdsföreningen 40 år
Sigurd Lewerentz: St. Petri Church, Klippan 1962-66 Wilfried Wang (Hrsg.) O´Neil Ford Monograph Series, Vol. 2, ISBN: 978 3 8030 0698 1
Sigurd Lewerentz, arkitekt 1885-1975 Janne Ahlin. ISBN 91-85194-63-8
Om arkitektur (ur ett pågående samtal) ISBN 978-91-978957-9-9
LEWERENTZ doorde ogen vande architect through the eyes of the architect Peter Timmerman
Architect Sigurd Lewerentz, Vol.I Claes Dymling ISBN 91-7988-025-8
Architect Sigurd Lewerentz, Vol.I Claes Dymling ISBN 91-7988-025-8
Domus Ecclesial En studie i nutida kyrkoarkitektur Avhandling av Axel Rappe
S:t PETRI KYRKA Klippan
S:t Petri Kirche S:t Petri Church
Klippans Hembygdsföreningen 40 år
Frimärken/Stamps 2014 Svenska frimärken berättar Swedish stamps narrate ISBN: 978-91-981226-1-9
Kyrkor i Skåne ISBN: 91-85330-26-4
Sigurd Lewerentz, arkitekt 1885-1975 Janne Ahlin. ISBN 91-85194-63-8
LEWERENTZ doorde ogen vande architect through the eyes of the architect Peter Timmerman
Architect Sigurd Lewerentz Vol.I Claes Dymling ISBN 91-7988-025-8
X 1960 Tio byggnader som definierade 1960-talet
1001 byggnader du måste du se innan dör ISBN 978-91-7424-006-1

Sankt Petri Kyrka

i Klippan
© Copyright 2007 - 2020 / Anders Clausson
Välkommen att besöka vår underbara kyrka
Sigurd Lewerentz: St. Petri Church, Klippan O´Neil Ford Monograph Series, Vol. 2,
Sankt Petri Kyrka Klippans kyrkostiftelse genom Erik Arlock och Carl-Hugo Gustafsson 1986
Sigurd Lewerentz Klippans kyrka Sankt Petri 1966-2006 av Christer Bodén
Arkitektur nr 5, 2016 - Lewerentz Tema urban landskapsarkitektur
En kyrkas tillkomst av Joel Hansson 2006
Sigurd Lewerentz, Architect 1885-1975 Janne Ahlin. With an epilog by Wilfried Wang ISBN 978-3-906027-48-7
S:t Petri 50 år: kontext, fragment och imfluense ISBN 978-1-939492-00-5
A+U Sigurd Lewerentz Drawing Collection 1 & 2
Sigurd Lewerentz by Colin St John Wilson (Author), Gennaro Postiglione (Author), Nicola Flora (Author), Paolo Giaridiello (Author) ISBN: 9781780750033
ST. PETRI KYRKA Gun Schönbeck ISBN 91-85198-01-3
Sigurd Lewerentz och Peter Celsings Sakralarkitektur 1945-1975 ISBN 91-7382-752-5
Sigurd Lewerentz - Two Churches Claes Caldenby, Adam Caruso, Sven Ivar Lind Foto Olof Hultin, ISBN: 9186050400
Lewerentz Arkitektur Museet Årsbok 1986 ISSN 0280-268
Klippan” Lewerentz Kirke 1981 TSBN 878791830-7
Mästerverk av Sigurd Lewerentz
Sankt Petri Kyrka