Mejeri till konserthall för musiker i Gaasbeek

© 2008-2020

Vinnande bidrag - Klippan Award 2008

Winner of the international architecture prize

Klippan Award 2008

Ombyggnad av ett gammalt mejeri till gästanläggning med konserthall för musiker i Gaasbeek nära Bryssel. Remodeling of an old dairy to guest facility with concert hall for musicians in Gaasbeek near Brussels.
Klippan Award internationellt arkitekturpris

Klicka för större bild, Click thumbnails to enlarge

© 2008-2020

Vinnande bidrag -

Klippan Award 2008

Winner of the

international

architecture prize

Klippan Award 2008

Ombyggnad av ett gammalt mejeri till gästanläggning med konserthall för musiker i Gaasbeek nära Bryssel. Remodeling of an old dairy to guest facility with concert hall for musicians in Gaasbeek near Brussels.
Klippan Award