© 2008-2020
Belgian architect group Robbrecht a Daems t. .

Motivering - Vinnande bidrag

Belgiska arkitektgruppen Robbrecht en Daem Vinnare av internationella arkitekturpriset Klippan Award 2008 Arkitektgruppen Robbrecht en Daem får det nyinstiftade Klippan Award 2008 om 30 000 euro för sin ombyggnad av ett gammalt mejeri till gästanläggning med konserthall för musiker i Gaasbeek nära Bryssel. Robbrecht en Daem har blivit internationellt kända genom en rad byggen för konst och för att de bygger broar mellan konsten och arkitekturen. Initiativtagare till det nya internationella arkitekturpriset är José Ignacio Linazasoro, professor vid Arkitekthögskolan i Madrid. Linazasoro har inspirerats så mycket av den svenske arkitekten Sigurd Lewerentz att han valt att uppkalla priset efter den ort där det främsta exemplet på Lewerentz´ verk finns - S:t Petri kyrka i Klippan. Juryns motivering till val av vinnare: Juryn har uppskattat verkets blandning av överraskning, enkelhet, förståelsen av den miljö där byggnaden existerar och av den verksamhet den är tänkt för. Man värderar lösningen av en komplex uppgift som förenar akustik och geometri. Juryn anser även att själen i detta projekt, originellt och utanför modets ramar och inflytande svarar mot den filosofi som Klippan Award skapades utifrån och bekräftar Sigurd Lewerentz verk: skönhet, bekvämlighet och funktion. Precis som Lewerentz verk är denna byggnad för musiker byggd av tegel. I den internationella juryn ingår bland andra Johan Celsing, arkitekt och professor vid KTH: - För svenskt vidkommande är det tänkvärt att man i Spanien inrättar ett arkitekturpris efter en svensk byggnad som uppförts för drygt 40 år sen. Det är uppfordrande såväl som hedrande och säger något om arkitekturens betydelse och möjligheter. - Priset bör i mina ögon kunna inspirera både mindre kommuner och privata byggherrar till att bygga verkligt kvalificerad arkitektur. Arkitekturen bor med andra ord inte nödvändigtvis i de storslagna projekten utan i lika hög grad i de mindre kvalificerat bearbetade projekten. Priset bör kunna stimulera byggherrar till att agera långsiktigt med fokus på genuin arkitektonisk kvalitet. Arkitektgruppen Robbrecht och Daem – vinnare Klippan Award 2008 Den belgiska arkitektgruppen Robbrecht och Daem har blivit internationell kända för en rad byggnader för konst som som Aue Hallen i Documenta IX Kassel, Boijmans van Beuningen museet i Rotterdam, Hauser & Wirth Collection i Sankt Gallen och Konserthuset i Brujas. Vinnarprojektet är det senaste tillskottet på listan. Här har de byggt om ett gammalt mejeri i ett lantligt område i Gaasbeek nära Bryssel till en gästanläggning för musiker med musikrum. De har varsamt restaurerat byggnaden framsida och lagt till en vinge med form av en ziggurat (avtrappande pyramid - pyramid som består av ett antal nivåer som blir mindre och mindre), som inrymmer en mindre konserthall på baksidan. Robbrecht och Daem hade tidigare använt sig av zigguratformen i musiksalen i konserthuset i Brujas. Men medan salen i Brujas används organisatoriskt i den inre delen (utformad som en läktare med sittplatser runt om huvudscenen) är den i Gaasbeek modellerad inifrån och fortsätter att forma utsidan av byggnaden. På samma gång som denna dubbla effekt som ziguartformen ger, visar arkitekterna sin förmåga och känsla för att skapa utrymme för konst. Den gyllene medelvägen mellan byggnadens yttre och inre delar och den yttre världen. Även om man medvetet har byggt en intim och lugn interiör (fönstren är högt placerade längs väggarna och de tillåter ingen utsikt) finns det ingen känsla av total avskildhet. Ifrån toppen av terrassen kan man njuta av en underbar utsikt över landskapet.
Klippan Award internationellt arkitekturpris
Klippan Award
© 2008-2020

Motivering - Vinnande

bidrag

Belgiska arkitektgruppen Robbrecht en Daem Vinnare av internationella arkitekturpriset Klippan Award 2008 Arkitektgruppen Robbrecht en Daem får det nyinstiftade Klippan Award 2008 om 30 000 euro för sin ombyggnad av ett gammalt mejeri till gästanläggning med konserthall för musiker i Gaasbeek nära Bryssel. Robbrecht en Daem har blivit internationellt kända genom en rad byggen för konst och för att de bygger broar mellan konsten och arkitekturen. Initiativtagare till det nya internationella arkitekturpriset är José Ignacio Linazasoro, professor vid Arkitekthögskolan i Madrid. Linazasoro har inspirerats så mycket av den svenske arkitekten Sigurd Lewerentz att han valt att uppkalla priset efter den ort där det främsta exemplet på Lewerentz´ verk finns - S:t Petri kyrka i Klippan. Juryns motivering till val av vinnare: Juryn har uppskattat verkets blandning av överraskning, enkelhet, förståelsen av den miljö där byggnaden existerar och av den verksamhet den är tänkt för. Man värderar lösningen av en komplex uppgift som förenar akustik och geometri. Juryn anser även att själen i detta projekt, originellt och utanför modets ramar och inflytande svarar mot den filosofi som Klippan Award skapades utifrån och bekräftar Sigurd Lewerentz verk: skönhet, bekvämlighet och funktion. Precis som Lewerentz verk är denna byggnad för musiker byggd av tegel. I den internationella juryn ingår bland andra Johan Celsing, arkitekt och professor vid KTH: - För svenskt vidkommande är det tänkvärt att man i Spanien inrättar ett arkitekturpris efter en svensk byggnad som uppförts för drygt 40 år sen. Det är uppfordrande såväl som hedrande och säger något om arkitekturens betydelse och möjligheter. - Priset bör i mina ögon kunna inspirera både mindre kommuner och privata byggherrar till att bygga verkligt kvalificerad arkitektur. Arkitekturen bor med andra ord inte nödvändigtvis i de storslagna projekten utan i lika hög grad i de mindre kvalificerat bearbetade projekten. Priset bör kunna stimulera byggherrar till att agera långsiktigt med fokus på genuin arkitektonisk kvalitet. Arkitektgruppen Robbrecht och Daem – vinnare Klippan Award 2008 Den belgiska arkitektgruppen Robbrecht och Daem har blivit internationell kända för en rad byggnader för konst som som Aue Hallen i Documenta IX Kassel, Boijmans van Beuningen museet i Rotterdam, Hauser & Wirth Collection i Sankt Gallen och Konserthuset i Brujas. Vinnarprojektet är det senaste tillskottet på listan. Här har de byggt om ett gammalt mejeri i ett lantligt område i Gaasbeek nära Bryssel till en gästanläggning för musiker med musikrum. De har varsamt restaurerat byggnaden framsida och lagt till en vinge med form av en ziggurat (avtrappande pyramid - pyramid som består av ett antal nivåer som blir mindre och mindre), som inrymmer en mindre konserthall på baksidan. Robbrecht och Daem hade tidigare använt sig av zigguratformen i musiksalen i konserthuset i Brujas. Men medan salen i Brujas används organisatoriskt i den inre delen (utformad som en läktare med sittplatser runt om huvudscenen) är den i Gaasbeek modellerad inifrån och fortsätter att forma utsidan av byggnaden. På samma gång som denna dubbla effekt som ziguartformen ger, visar arkitekterna sin förmåga och känsla för att skapa utrymme för konst. Den gyllene medelvägen mellan byggnadens yttre och inre delar och den yttre världen. Även om man medvetet har byggt en intim och lugn interiör (fönstren är högt placerade längs väggarna och de tillåter ingen utsikt) finns det ingen känsla av total avskildhet. Ifrån toppen av terrassen kan man njuta av en underbar utsikt över landskapet.