© 2008-2020
Vinnare 2008
Klippan Award internationellt arkitekturpris Den nya arkitekturpriset vill främja det arkitektoniska arbetet i en tidlös och bestående stil, som uppförts i Lewerentz anda men som inte behöver vara stenarbeten. Ett pris som vill sätta fokus på den arkitektoniska kvalitén och det enastående med ett objekt istället för arkitektens namn. Objekten ska vara skapta 2000 eller senare. En internationell jury där bland andra den svenske arkitekten Johan Celsing ingår har valt ut 15 finalister av 60 föreslagna byggnadsverk runt om i världen till en slutbedömning i oktober månad. Klippan Award finansieras av Hispalyt - en sammanslutning av 250 tak- och taktegeltillverkare i Spanien. Klippan Award international architecture prize The new architecture prize hope to promote architectural work in a timeless and enduring style, built in Lewerentz spirit. It is not necessary for the work to be made in stone. The price would like to focus on the architectural quality and the outstanding qualities with an object instead of the architect's name. The items has to be created in 2000 or later. An international jury which, among others, the Swedish designer Johan Celsing has selected 15 finalists out of 60 proposed construction projects around the world to a final assessment in October. Klippan Award is funded by Hispalyt - an association of 250 roof and roof-tile producers in Spain.
Klippan Award internationellt arkitekturpris
JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain Robbrecht en Daem Conversion Former Diary into Guest Quarters Gaasbeek Belgium
LIU JIAKUN Luyeyuan Stone. Sculpture Museum Chengdu China
GLENN MURCUTT Wals-House Sydney Australia
TADAO ANDO Komoyo-ji Temple Japan
PAULO DAVID Casa das Mudas Madeira Portugal
JESÚS APARICIO Horizon House Salamanca Spain
KENGO KUMA Cafe-Restaurant Kirara Beach Yakeno Onoda Japan
EDUARDO DE MIGUEL ARBONÉS El Musical Theatre Valencia Spain
PETER ZUMTHOR Museo Diocesano Kolumba Cologne Germany
PAULO MENDEZ DA ROCHA Plaza patriarca Sao Paulo Brasilien
HAVERHALS-HEYLEN Garden City Bruges Belgium
AI WEIWEI Yiwu South Riverbank Jinhua China
MASSIMO CARMASSI San Michele en Borgo Pisa Italy
Claus en Kaan Embassy - Mozambique Mozambique
CLAUS EN KAAN Embassy - Mozambique
Architectengroep Holland Embassy Ethiopia Ethiopia
Robbrecht en Daem Conversion Former Diary into Guest Quarters Gaasbeek Belgium
Klippan Award
© 2008-2020
Klippan Award internationellt arkitekturpris Den nya arkitekturpriset vill främja det arkitektoniska arbetet i en tidlös och bestående stil, som uppförts i Lewerentz anda men som inte behöver vara stenarbeten. Ett pris som vill sätta fokus på den arkitektoniska kvalitén och det enastående med ett objekt istället för arkitektens namn. Objekten ska vara skapta 2000 eller senare. En internationell jury där bland andra den svenske arkitekten Johan Celsing ingår har valt ut 15 finalister av 60 föreslagna byggnadsverk runt om i världen till en slutbedömning i oktober månad. Klippan Award finansieras av Hispalyt - en sammanslutning av 250 tak- och taktegeltillverkare i Spanien. Klippan Award international architecture prize The new architecture prize hope to promote architectural work in a timeless and enduring style, built in Lewerentz spirit. It is not necessary for the work to be made in stone. The price would like to focus on the architectural quality and the outstanding qualities with an object instead of the architect's name. The items has to be created in 2000 or later. An international jury which, among others, the Swedish designer Johan Celsing has selected 15 finalists out of 60 proposed construction projects around the world to a final assessment in October. Klippan Award is funded by Hispalyt - an association of 250 roof and roof-tile producers in Spain.
Vinnare 2008