Konstnär Erik Olson
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan
Sakristia Sakristian är belägen i klocktornet, har ett beredelsealtare med ett krucifix av elfenben utfört av skulptören Christian Berg. Vid sidan om altaret finns en piscina i vilken det överblivna nattvardsvinet slås för att rinna ner i vigd jord. På sakristians motsatta vägg hänger en Petrustavla, ett verk av konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen. Läs mer om Petrustavlan

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sakristia Belägen i klocktornet, har ett beredelsealtare med ett krucifix av elfenben, utfört av konstnären Christian Berg.  Vid sidan om altaret finns en piscina i vilken det överblivna nattvardsvinet slås för att rinna ner i vigd jord. På sakristians motsatta vägg hänger en Petrustavla, ett verk av konstnären Erik Olsson i Halmstadgruppen.
Petrustavla Petrustavla, ett verk av konstnären Erik Olson i Halmstadgruppen 1.  Nycklarna (”åt dig skall jag giva himmelrikets nycklar” Matt. 16:19.) 2.  Det nedåtvända korset (vittnande om apostelns martyrdöd i Rom år 67.) 3.  Pergamentrullen (Petrus brev till de troende.) 4.  Det avhuggna örat (I Getsemane örtagård ; Joh. 18:10.) 5.  Tuppen som gol. Ångerns tårar (Petrus förnekelse, Joh. 18:15-27.) 6.  Klippan och den tomma graven. (Jesus uppståndelse. Mark. 16.) 7.  Nätet och fiskarna. Genesarets sjö. (Petrus fiskafänge, Luk. 5:1-11.) 8.  Kedjorna. (Petrus befrias från bojorna. Apg. 5:12-16.) 9.  Kyrka (Inkarnationens synliga tecken.) 10.  Kristus på förklaringsberget. (Matt. 17:1-19 och 2: Petr. 1:16-19.) 11.  Petrus skugga (och undergärningar, Apg. 5:12-16.) 12.  Eldtungorna (den Heliga Ande sändes över apostlarna  Arp 2:1-47.)
Vatikanmuseet

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer
Petrustavla i S:t Petri Kyrka i Klippan
Petrustavla i Vatikanen i Rom