© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
I klockhuset hänger fyra klockor, vilket är ovanligt i en svensk landsortskyrka. De är gjutna vid Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna bär apostelnamn, Petrus, Paulus, Andreas och Tomas På varje klocka finns en liten dikt av poeten Bo Setterlind Dikterna finns på en kopparplatta vid huvudingången. Petrus Allt jordiskt flyr dess härlighet försvinner men Herrens klippa står i evighet.  Storklocka - 1200 Kg - Stämd: E Paulus Räds ej den sista stunden när du skall bryta upp från allt du ryckes upp från grunden och får en ny gestalt Själaringning - 700 Kg - Stämd: G Andreas All makt på jorden har ej nöden mot mörkret strålar stjärnans bild Guds kärlek starkare än döden Dagligen. kl. 10.00 och 18.00 - 500 Kg - Stämd: A Lyssna på Andreasklockan Tomas Tron är en sällsam pärla att vinna och bevara den bär i sig ett himmelskt ljus en kraft att uppenbara Dopklocka - 300 Kg - Stämd: C
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan
Klockhus Klockhuset
Lyssna

©

Sankt Petri kyrka

Klocktorn

I klocktornet hänger fyra klockor, vilket är ovanligt i en svensk landsortskyrka. De är gjutna vid Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna bär apostelnamn, Petrus, Paulus, Andreas och Tomas På varje klocka finns en liten dikt av poeten Bo Setterlind Dikterna finns på en kopparplatta vid huvudingången. Petrus Allt jordiskt flyr dess härlighet försvinner men Herrens klippa står i evighet.  Storklocka - 1200 Kg - Stämd: E

Paulus

Räds ej den sista stunden När du skall bryta upp från allt du ryckes upp från grunden och får en ny gestalt Själaringning - 700 Kg - Stämd: G

Andreas

All makt på jorden har ej nöden Mot mörkret strålar stjärnans bild Guds kärlek starkare än döden Dagligen. kl. 10.00 och 18.00 - 500 Kg - Stämd: A

Tomas

Tron är en sällsam pärla Att vinna och bevara den bär i sig ett himmelskt ljus En kraft att uppenbara Dopklocka - 300 Kg - Stämd: C
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer