© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan
Gobeläng På höger sida i mitten av kyrkorummet hänger två gobelänger, formgivna av Sven X:et Erixon och vävda av textilkonstnär Barbro Nilsson. Garnet är skänkt av Klippans yllefabrik. Den ena gobelängen är ”Passionssidan” och har en törnekrans med spikar och fem blodsdroppar, som avtecknar sig mot en trädstam. På påsknatten vänds gobelängen och vi möts av uppståndelsesidan under påsktiden och alla dagar under trefaldighetstiden. Den andra gobelängen är ”Uppståndelssidan”. Överst står bokstäverna IHS,  IHS härstammar från grekiskan IHSOUS som betyder Jesus Bokstäverna har också uttytts som ”Jesus – människornas frälsare” från de latinska orden Jesus hominum salvator. Vi ser fotspår av människor som kämpar, lider och sörjer. De har alla varit nära Jesus, hans spår är gyllene.
Passionssidan har en törnekrans med spikar och fem blodsdroppar, som avtecknar sig mot en trädstam. Passionssidan har en törnekrans med spikar

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Gobeläng På höger sida i mitten av kyrkorummet hänger två gobelänger, formgivna av Sven X:et Erixon och vävda av textilkonstnär Barbro Nilsson. Garnet är skänkt av Klippans yllefabrik. Den ena gobelängen är ”Passionssidan” och har en törnekrans med spikar och fem blodsdroppar, som avtecknar sig mot en trädstam. Den andra gobelängen är ”Uppståndelssidan”. Överst står bokstäverna IHS, som är en förkortning för Jesus med grekiska bokstäver. Bokstäverna har också uttytts som ”Jesus – människornas frälsare” från de latinska orden Jesus hominum salvator. På påsknatten vänds gobelängen och vi möts av uppståndelsesidan under påsktiden och alla dagar under trefaldighetstiden. Vi ser fotspår av människor som kämpar, lider och sörjer. De har alla varit nära Jesus, hans spår är gyllene.

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer