Dopplats Dopplatsen är det första som möter oss, när vi kommer in i kyrkorummet. Här tas man upp i den kristna gemenskapen. Du märker plötsligt, att golvet är upphöjt! Här i Klippan finns en klippa, som vi stiger upp på. När Mose ledde Israels folk från Egypten tillbaka till Kanaans land blev människorna trötta och törstiga. De klagade för Mose. Mose vände sig till Gud, och Gud sa åt Mose, att slå med sin stav mot klippan. När Mose slog på klippan med sin stav kom det vatten från ett källsprång och människorna kunde dricka sig otörstiga och fick ork att fortsätta. Här finns en spricka i golvet och vatten droppar ständigt från kopparröret ner i musslan från Indiska Oceanen. Dopkällan är omgiven av sju ljus. Tre vid enasidan och fyra vid den andra sidan om musslan Tre står för Fadern, Sonen och Anden. Fyra stå för människans fyra åldrar, barndom, ungdom,  den mogna åldern och ålderdomen. Vid dopet står prästen på den plats, som är markerad med ett kors i golvet. Dopgästerna står mittemot och ser både altaret och den som döps.
Vid dopet står prästen på den plats, som är markerad med ett kors i golvet.
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Dopplatsen Dopplatsen är det första som möter oss, när vi kommer in i kyrkorummet. Här tas man upp i den kristna gemenskapen. Du märker plötsligt, att golvet är upphöjt! Här i Klippan finns en klippa, som vi stiger upp på. När Mose ledde Israels folk från Egypten tillbaka till Kanaans land blev människorna trötta och törstiga. De klagade för Mose. Mose vände sig till Gud, och Gud sa åt Mose, att slå med sin stav mot klippan. När Mose slog på klippan med sin stav kom det vatten från ett källsprång och människorna kunde dricka sig otörstiga och fick ork att fortsätta. Här finns en spricka i golvet och vatten droppar ständigt från kopparröret ner i musslan från Indiska Oceanen. Här förnimmer vi ännu att Gud har omsorg om oss varje ögonblick i livet. Dopkällan är omgiven av sju ljus. Talet sju anses vara ett heligt tal. Tre står för Fadern, Sonen och Anden. Fyra kan stå för de fyra väderstrecken, de fyra årstiderna eller människans fyra åldrar, barndom, ungdom, den mogna åldern (vuxenåren) och ålderdomen. ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut” sa Jesus. (Matt 28:20) Vid dopet står prästen på den plats, som är markerad med ett kors i golvet. Dopgästerna står mittemot och ser både altaret och den som döps.

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer