Korset ritades av arkitekt Lewerentz och tillverkades av smedmästare Einar Nilsson Forsby/Klippan.
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
Andreaskapellet Andreaskapellet är uppkallat efter aposteln Andreas, bror till Simon Petrus, som fått ge namn åt hela kyrkan Andreaskapellet delas av i mitten genom en stenbänk.  Det första rum man kommer in i, när man besöker en kyrka, kallas enligt gammal tradition ”Vapenhuset”. Förr i världen, när männen medförde vapen, lade de dessa på denna bänk, eftersom kyrkan är en fridens boning, I Andreaskapellet andra del finns även ett mindre fritt hängande altare, som kan användas vid mindre vigslar. Vid  sidan om altaret hänger ett mindre kors, utformat som “Livets träd” med fem blodröda glas bitar, som vill minna oss om Kristi sår. Korset är ritat av Sigurd Lewerentz och tillverkat medkärleksfulla händer av smedmästaren Einar Nilsson i Forsby. På korset finns en platt med orden ”Det är fullbordat”. I konfirmandsalen hänger ett liknande kors där Einar Nilsson valt ett annat motto ”För dig”. Tidigare hängde ett votivskepp  i taket – namnet kommer av latinets votum, som betyder gåva. I den kristna konsten brukar skeppet vara en symbol för kyrkan, som är på väg över tidens hav mot evighetens strand. Skeppet blev stulet 2009
Frihängande altare Korset ritades av arkitekt Lewerentz och tillverkades av smedmästare Einar Nilsson Forsby/Klippan.
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan

©

Sankt Petri kyrka

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Andreaskapellet Vi går in genom den smala dörren, som är huvudingången till S:t Petri kyrka. Här står vi nu i vapenhuset, rummet, där man sen gammalt lagt av sig sina vapen. Här är jag fredad. Här är ett rum som skyddar var och en som kommer hit in. Här är det sparsamt med ljus. Inga reklamskyltar, inga skärmar, som påkallar min uppmärksamhet. Här får jag vara i fred. Och jag får tid att tänka mina tankar i stillheten. De elektiska lamporna är alltid tända. Efter en stund vänjer sig mina ögon vid dunklet och jag ser detaljer. Till höger under valvet ligger Andreaskapellet, uppkallat efter aposteln Andreas, bror till Simon Petrus, som fått ge namn åt vår kyrka. Simon svek Jesus och förnekade tre gånger, att han kände Jesus. Efter uppståndelsen kom Jesus till Simon och frågade tre gånger Simon, om han älskade Jesus. Simon säger tre gånger, att han älskar Jesus och Jesus ger honom då namnet Petrus (grek petrós=klippa), Matt 16:18: ”Jag säger dig, att du är Petrus, klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.” Petrus får Jesu förtroende, att leda kyrkan. Andreas räknas som alla vägfarares skyddshelgon. Här finns ett altare och det hänger ut från väggen. Ibland under soliga dagar breder solen ut en matta av ljus under altaret! Vid sidan om altaret hänger ett kors i smide. Det kallas ”Livets träd”, ritades av arkitekt Sigurd Lewerentz och tillverkades av smedmästare Einar Nilsson i Forsby. Tidigare hängde skeppet ”Holland” uppe i valvet, modell av en fullriggare, som byggdes 1856 i Helsingborg. Skeppet är stulet, men kyrkan liknas sedan gammalt vid ett skepp och man brukar säga: ”Fluctuat nec mergitur”, dvs hon gungar men går aldrig under. Därför var skeppet inte heller utrustat med livbåtar, ty Kristus finns med och styr församlingen och då behövs inga räddningsbåtar!
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
En kyrka Ni aldrig glömmer