Altare, Prästbänk, Biskopstol och Predikstol Altaret har formen av ett T-kors och är som ett stort inbjudande köksbord, att samlas kring! Först när det dukas till nattvard har altaret en funktion. På det nakna altaret finns en duk med guldtråd och över altaret är ljuset koncentrerat från många lampor. Längs väggen bakom altaret finns predikstol, biskopsstol och prästbänk. Predikstolen och altaret finns nära varandra och bildar en enhet. Liturgin och predikan, dvs förkunnelsen, hör ihop och är båda betydelsefulla. Predikstolen finns i ögonhöjd, nära människorna. Gudstjänsten firas med församlingen och prästen finns bakom altaret, ”versus populum” (mot församlingen). Präst och församling firar gudstjänst tillsammans. Biskopsstolen är ovanlig i en evangelisk luthersk kyrka. Platsen är reserverad för biskopen. Prästbänken används när flera präster, diakoner och andra tjänstgör.
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Sankt Petri kyrka
En kyrka Ni aldrig glömmer

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

Besöksadress: Vedbyvägen, Klippan

©

Sankt Petri kyrka
© Copyright 2007 - 2017 / Anders Clausson
Altare, Predikstol, Biskopsstol, Prästbänk Altaret har också formen av ett T-kors och är som ett stort inbjudande köksbord, att samlas kring! Först när det dukas till nattvard har altaret en funktion. På det nakna altaret finns en duk med guldtråd och över altaret är ljuset koncentrerat från många lampor. Längs väggen bakom altaret finner Du predikstol, biskopsstol och prästbänk. Predikstolen och altaret finns nära varandra och bildar en enhet. Liturgin och predikan, dvs förkunnelsen, hör ihop och är båda betydelsefulla. Predikstolen finns i ögonhöjd, nära människorna. Gudstjänsten firas med församlingen och prästen finns bakom altaret, ”versus populum” (mot församlingen). Präst och församling firar gudstjänst tillsammans. Biskopsstolen är ovanlig i en evangelisk luthersk kyrka. Platsen är reserverad för biskopen. Prästbänken används när flera präster, diakoner och andra tjänstgör.

Välkommen att besöka vår underbara kyrka

En kyrka Ni aldrig glömmer